Ustam Net

Türkiye'nin en hızlı büyüyen Usta Portalı, Ustamnet!

Nasıl Çalışır?

USTAMNET NASIL ÇALIŞIR

USTAMNET olarak görüşlerinizi almaktan memnuniyet duyarız. Bu Web Sitesine e-posta ile içerik göndererek, Web Sitesinde usta ekleyerek veya usta değerlendirmeleri, sorular, tavsiyeler, fikirler de dahil olmak üzere USTAMNET’e katkıda bulunabilirsiniz. USTAMNET'in, kendi kararına bağlı olarak, yaptığınız açıklama veya yorumlarınıza ilişkin olarak sizin adınızı belirtmeyi seçebileceğini kabul edersiniz. Ayrıca USTAMNET'e, bu Sözleşme'yi ihlal ederek sizin veya USTAMNET’in haklarını ihlal eden kişi veya tüzel kişilikler aleyhinde yasal işlemlerde bulunma hakkını da verir. Aynı zamanda Görüşlerin herkese açık ve telifsiz olduğunu kabul ve beyan edersiniz.

USTAMNET bu Web Sitesinde yayınlanan veya dağıtılan Kullanıcı yorumları düzenlemez veya denetlemez ve söz konusu Kullanıcı Mesajları'ndan dolayı hiçbir şekilde sorumlu veya yükümlü tutulamaz. Bununla birlikte USTAMNET, herhangi bir Kullanıcı Mesajı'nı ve/veya Site İçeriği'ni, kendi takdiriyle herhangi bir nedenle ve önceden bildirmeksizin kaldırma hakkını saklı tutar.

Bu Web Sitesi, sizin veya üçüncü kişilerin tecrübelerine dayalı veya başka içeriklerle, mesajlar, başka konular veya başka öğelerle ilgili yorum yayınlayabileceği tartışma forumları, bülten panoları, yorum hizmetleri veya başka forumları içerebilir. USTAMNET bu tür Etkileşimli Alanlar sağlarsa, söz konusu Etkileşimli Alanları kullanımınızdan sadece siz sorumlu olursunuz ve onları kullanırken tüm risk size aittir. Bir Etkileşimli Alan'ı kullanmakla, bu Web Sitesi aracılığıyla aşağıdakilerden hiçbirini yayınlamayacağınızı, yüklemeyeceğinizi, aktarmayacağınızı, dağıtmayacağınızı, depolamayacağınızı, oluşturmayacağınızı veya başka bir biçimde yayınlamayacağınızı açık şekilde beyan etmiş olursunuz:

 1. Doğru olmayan, yasa dışı, yanıltıcı, iftira içeren, aşağılayıcı, yakışıksız, müstehcen, pornografik kaba, gayri ahlâki, tahrik edici, taciz edici veya başka birisini tacize teşvik eden, tehditkâr, gizlilik veya kamuya açıklık haklarına zarar veren, kötüleyici, kışkırtıcı, sahtekârlık içeren veya başka bir biçimde itiraz edilebilir mesajlar, veriler, bilgiler, metinler, müzikler, sesler, fotoğraflar, grafikler, kodlar veya diğer malzemeler ("İçerik");
 2. Çevrimiçi topluluk için açıkça saldırgan olan (örneğin, herhangi bir grup veya bireye karşı ırkçılığı, bağnazlığı, nefreti veya her tür fiziksel zararı teşvik eden) içerikler;
 3. Yasadışı bir etkinliğin yapılmasına, ceza gerektiren bir suçun işlenmesine yönelik yol gösteren, teşvik eden ve özendiren, hukuki sorumluluğa neden olan sorumluluk meydana getiren ya da herhangi bir yerel yasa, ulusal ya da uluslararası yasayı, Türk Ticaret Kanunu yönetmelikleri sağlayan içerikler;
 4. Herhangi bir tarafın patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı, fikri mülkiyet ya da özel haklarını ihlal eden içerikler. Özellikle, başka bir kişinin telif hakkı içeren çalışmasını yasadışı olarak veya yetkisizce kopyalamaya teşvik eden içerikler (örneğin, korsan bilgisayar programları veya o programların bağlantılarını sağlama), üretici tarafından yüklenen ve kopyalamaya karşı korumalı özelliğe sahip cihazlarda bu özelliği ihlal etme ile ilgili bilgi sağlama veya korsan müzikler ya da korsan müzik dosyalarının bağlantılarını sağlama;
 5. Herhangi bir kişinin veya tüzel kişiliğin kimliğine bürünen içerikler ya da bir kişi veya tüzel kişilikle olan USTAMNET dahil bağlantınızı yanıltıcı şekilde yansıtan içerikler;
 6. Talep edilmeden verilen promosyonlar, toplu postalar veya "spam ileti gönderme", "istenmeyen posta" iletme, "zincir mektuplar", siyasi kampanya, reklam, yarışma, çekiliş veya ricalar;
 7. Önceden yazılı izin olmaksızın, yarışmalar, piyangolar, takas, reklam ve saadet zincirleri gibi ticari etkinlikler ve/veya satış unsurları barındıran içerikler;
 8. Soyadı (aile adı) adres, telefon numarası, e-posta adresi, Sosyal Güvenlik numarası ve kredi kartı numaraları dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, herhangi bir üçüncü tarafın özel bilgileri;
 9. Kısıtlanmış veya sadece şifreyle erişilebilen sayfalar veya gizli sayfalar ya da resimler (erişilebilir başka bir sayfadan veya o sayfa ile bağlantı yapılmamış);Virüsler, bozuk veriler veya zararlı, işleri aksatan ya da zarar veren diğer dosyalar;
 10. Söz konusu İçeriklerin yayınlandığı Etkileşimli Alanlar'ın konuyla ilgisi bulunmayan içerik yayınlanması; veya
 11. Takdir ve karar yetkisi USTAMNET’da olmak üzere, (a) buradaki önceki alt bölümleri ihlal eden, (b) itiraz edilebilir nitelikte olan, (c) başkalarının Etkileşimli Alanlar'ı veya bu Web Sitesini kullanmasını veya yararlanmasını sınırlayan veya yasaklayan ya da (d) USTAMNET'ı veya alt kuruluşlarını ya da kullanıcılarını herhangi bir türden zarara veya yükümlülük altına sokabilen içerikler veya bağlantılar.

USTAMNET, sizin tarafınızdan veya üçüncü taraflarca yayınlanmış, depolanmış veya yüklenmiş hiçbir İçerik için ya da bunlara ilişkin kayıp ve zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük kabul etmediği gibi, ayrıca karşılaşabileceğiniz hatalardan, iftiralardan, karalamalardan, aleyhte yazılardan, eksikliklerden, yanlışlıklardan, müstehcenlikten, pornografiden veya inançlarınıza karşı saygısızlık sebebiyle sorumluluk kabul etmez. USTAMNET, etkileşimli hizmet sağlayıcısı olarak, kullanıcıları tarafından genel forumlarda, kişisel sayfalarda veya diğer Etkileşimli Alanlarda sunulan ifadelerden, beyanlardan veya İçeriklerden sorumlu değildir. USTAMNET, Etkileşimli Alanlar'da yayınlanan veya bu alanlar yoluyla dağıtılan İçerikleri filtreleme, düzenleme veya izleme gibi bir yükümlülüğü olmasa da, Web Sitesinde yayınlanan veya depolanan İçerikleri herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle, önceden bildirmeksizin kaldırma, filtreleme, tercüme etme veya düzenleme ya da bu tür işlemleri kendi adına üçüncü kişilere yaptırma hakkını saklı tutar ve bu konularda mutlak takdir yetkisi vardır; bu Web Sitesinde yayınladığınız veya depoladığınız içerikleri yedeklemek ve yayınladığınız veya depoladığınız İçeriği değiştirmek sadece sizin soumluluğunuzdadır ve masraf ve giderleri size aittir.

İçerikte telif haklarına (atıf veya bütünlük hakları dahil) sahip olduğunuz belirlenirse, (a) herhangi bir kimlik bilgisinin İçerikle veya türev çalışmalar, yükseltmeler veya güncellemelerle bağlantılı olarak kullanılmasını istemeyeceğinizi; (b) İçeriğin USTAMNET veya lisansörleri, varisleri ve atadıkları kişiler tarafından yayınlanmasına, kullanılmasına, değiştirilmesine, silinmesine ve yararlanılmasına itirazınız olmadığını; (c) herhangi bir İçerikteki tüm telif haklarınızdan tamamen feragat ettiğinizi ve hiçbir hak iddiasında veya talebinde bulunmayacağınızı ve(d) USTAMNET ve lisansörlerine, varislerine ve atadıkları kişilere karşı, bu tür telif haklarından dolayı USTAMNET aleyhine yapabileceğiniz taleplerin hiçbirini hiçbir zaman yapmayacağınızı burada beyan edersiniz.

Etkileşimli Alanlar veya bu Web Sitesinin diğer kısımları yukarıda bahsedilen şartlar ihlal edilerek kullanıldığında bu Sözleşme'nin şartlar ve koşulları ihlal edilmiş sayılır ve diğer cezaların yanında, Etkileşimli Alanlar'ı ve/veya bu Web Sitesini kullanma haklarınızın feshedilmesine veya askıya alınmasına neden olabilir.